SEARCHBOX.CZ

Sledujte náš internetový magazín plný recenzí a článků o nejžádanějších produktech, službách a populárních osobnostech.
S námi budete v obraze. Redakce Searchbox.cz

Benátky perla Itálie

Posted by petr

Starobylé italské město, které se rozkládá na 118 ostrovech, navštíví ročně na 12 milionů lidí z celého světa. Mezi jeho největší lákadla patří fakt, že ve městě není žádná automobilová doprava. To umožňuje hustá síť vodních kanálů, po nichž jezdí nerůznější lodě jako dopravní prostředky. Notoricky známými se staly gondoly, lodě jako stvořené pro romantické okamžiky. Celé město totiž leží v mělké mořské laguně. Největším kanálem dlouhým skoro čtyři kilometry je Grand a při projížďkám můžete obdivovat krásnou architekturu starých domů. Dojem původnosti vyvolává jejich domnělá zchátralost, ale příčinou je zhoubný vliv mořské vody. Na poznávacím zájezdu si nenechte ujít kostel svatého Marka, který najdete na stejnojmeném náměstí. Dále navštivte renesanční památky, jako je například knihovna Sansovino nebo kostel svatého Giorgio Maggiore. Ne nadarmo jsou Benátky zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. V Benátkách se rovněž odehrává významný filmový festival a nejprestižnější přehlídka současného výtvarného umění Bienále konající se každý lichý rok – tedy i v roce 2009.

Čínská metropole Peking

Posted by petr

Hlavní město Číny se stejně jako celá země stává jedním z nejdůležitější hráčů na poli politiky, ekonomiky a kultury. Vydat se na poznávací zájezd do této severočínské metropole právě v roce 2009 je velký zážitek. V první řadě vás město ohromí svou velikostí, čítá na 17 milionů obyvatel, a vzhledem k své bohaté historii na vás zde čeká velká dávka památek. Mezi turistické trháky patří Náměstí nebeského klidu, dějiště přelomových událostí země. Zde v roce 1949 vyhlásil budoucí diktátor Mao Ce-tung Čínskou lidovou republiku a celosvětově se náměstí „proslavilo“ násilně potlačenými studenskými prostesty v roce 1989. Jeho rozloha jej navíc řadí na první místo ze všech na celém světě. Další atrakcí, kterou si na zájezdu nenechte ujít, je Zakázané město. To bylo odpradávna sídlem čínských císařů dynastií Ming a Čching a symbolizuje nadřazenost vládců. Za vysokými zdmi se nachází obrovský komplex paláců, chrámů a modliteben. Procházkou Zakázaným městem získáte přehled o pestrých dějiných Číny. V současnosti město proslulo pořádáním letních olympijských her v roce 2008.

Florencie město kupců

Posted by petr

Florencie je jedním z kulturně-historických center minulosti a součastnosti. Na poznávacím zájezdu vám toho i v roce 2009 může nabídnout opravdu hodně. Město je kolébkou renesance a rodištěm takových velikánů jako je například Michelangelo, Boccacio, Botticelli, Alighieri či Petrarca. Z toho plyne nepřeberné množství kulturních památek. Najdete zde například slavnou sochu Davida od Michelangela Buonarrotiho, jeden z největších dómů Santa Maria del Fiore, z jejíž mohutnosti dostanete závratě, nebo městskou dominantu Palazzo Vecchio s 95 metrovu věží. Z blízka jistě poznáte most přes řeku Arno Ponte Vecchio, kterému se na procházkách nevyhnete a který jako jediný přežil ústup německých vojsk, a proto je stále původní. Navštivte také Galerii Uffizi, která vystavuje výtvarné umění od starověkého Říma po baroko. Kde jinde na jednom místě uvidíte da Vinciho, Cranacha, Raffaelo, Dürera, Caravaggia nebo Rembranta? I okolí Florencie stojí za výlet. Nachází se totiž v kraji Toskánsko, které je pro svou romantičnost a malebnost známé po celém světě.

Řecko

Posted by admin

Řecko se rozkládá v jednom z nejkrásnějších koutů Evropy. Leží na jihu Balkánského poloostrova a na mnoha ostrovech Středozemního moře. Uvádí se, že Řecko vlastní více než 2000 ostrovů a omývá jej na 14 000 kilometrů pobřežních vod. To z něho dělá přední světovou destinaci pro dovolené, protože zde najdete nepřeberné množství pláží, hotelů a sportovního vyžití. Vedle toho se Řecko může pochlubit bohatou historií sahající do starověku. Navštívit místa, kde žili a tvořili takový velikáni jako Aristoteles, Homér nebo například Platón, v sobě obsahuje zvláštní kouzlo starých časů, které vás uhranou.

Hlavním městem jsou Atény (4 miliony obyvatel), celé Řecko má přibližně 12 milionů obyvatel. Oficiálním jazykem je řečtině a na 98% Řeků vyznává řecké ortodoxní pravoslaví. Řečtí obyvatelé jsou přátelští, pohostinní a temperamentní. V současné době se Řecko zmítá na pokraji státního bankrotu, který způsobil na Peloponésu mírnou paniku projevující se divokými demonstracemi. Neufinancovatelný dluh táhne tamní hospodářství ke dnu. To ovšem nic nemění na tom, že Řecko je jedna z nejkrásnějších zemí na celém světě.

Zelená úsporám

Posted by admin

Od 22. dubna 2010 lze podávat žádosti o dotace v programu Zelená úsporám, spíše známá jako dotace na zateplování. Od tohoto data budou rovněž k dispozici formuláře žádostí. V programu je připraveno 10 mld. Kč pro letošní rok, dalších obdobích by se celková částka měla vyšplhat až k 25 mld. Kč. K přednostem tohoto programu patří jednoduchá administrativa, nároková logika, tzn. jsou-li splněny podmínky, automaticky máte nárok na příspěvek, a nízké vedlejší náklady bez drahých energetických auditů. Atraktivitu programu v neposlední řadě podporují výše dotací, jež jsou podmíněné rozlohou v m2 podlahové plochy.

Operační program spadá pod Státní fond životního prostředí, který bude vyplácet všechny dotace. Podrobné informace jsou k dispozici na speciální zelené lince a na webových stránkách www.zelenausporam.cz. Dotace budou vypláceny běžným majitelům domů, eventuelně družstvům nebo sdružením vlastníků, obcím apod. Jedinou výjimku představují panelové domy, jichž se dotace na zateplení netýkají, nicméně podle představitelů SFŽP příspěvek na solární panely využít mohou.

V programu Zelená úsporám jsou dotace určeny na:

1. Úsporu energie na vytápění – a) komplexní zateplení obálky budovy, které vede k dosažení nezkoenergetického standardu; b) kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)
2. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu – podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu (Pro tento bod je určena jednorázová podpora 220 tisíc korun pro rodinný dům a 140 tisíc za každou bytovou jednotku v pasivním bytovém domě.
3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody – a) výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla; b) instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb; c) instalace solárně-termických kolektorů
4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
ad 1a) Na komplexní zateplení je možné získat nejvíce peněz a musí vést k dosažení úsporného nízkoenergetického standardu. Pro rodinný dům je to částka 1300 Kč nebo 1950 Kč za m2 podlahové plochy domu. Pro první příklad platí, pokud bude výsledná měrná potřeba plochy po zateplení 70 kWh/m2, ve druhém případě je nutné dosáhnout 40 kWh/m2. Tyto údaje platí pro rodinný dům, pro bytové domy jsou podmínky nastaveny odlišně (viz web SFŽP). Výhodou celého programu Zelená úsporám je tedy absence složitých výpočtů a energetických auditů. Stačí pouze výměra podlahové plochy, kterou si každý umí spočítat sám.
ad 1b) Oproti komplexnímu zateplení nemusí dílčí úpravy splňovat nízkoenergetický standard. Je jich však nutné provést několik najednou. V nabídce figuruje pět možností, z nichž se musí realizovat tři. To znamená, že se nemůže jen zateplit fasáda, ale musí se zároveň i vyměnit okna a například zaizolovat střecha s jednou výjimkou – pokud se vyměňuje zdroj vytápění. V tomto případě stačí pouze dvě z úprav. Dotace se opět poskytuje v závislosti na podlahové ploše rodinného či bytového domu. 650 Kč/m2 – realizace dvou opatření s výměnou tepelného zdroje, nebo 850 Kč/m2 – realizace tří opatření kromě tepelného zdroje.
ad 3) 31. března skončil poslední dotační program na investice do kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárně-termických článků. Program Zelená úsporám na něj plynule navazuje. Celkově se podmínky pro získání dodace zpřísnily (účinnost, tepelný faktor u tepelných čerpadel atd.). Stejně jako v předchozím programu na peníze nedosáhnou majitelé bytů či domů, které jsou napojené na centrální rozvod plynu a tepla, protože pro ministerstvo jsou již dostatečně ekologické.

Výhoda programu Zelená úsporám opět spočívá v tom, že nárok na dotace není podmíněn nákladným energetickým auditem. Zcela postačuje projektová dokumentace (velikost podlahové plochy) a doložení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla (podrobnosti viz http://www.zelenausporam.cz).

Jako bonus je připraveno 20 tisíc Kč za RD nebo 50 tisíc Kč za bytový dům pro ty vlastníky, jenž se rozhodnou realizovat několik opatření navíc, tj. například komplexní zateplení a zároveň výměnu tepelného zdroje.
Kromě konkrétních částek pro jednotlivé typy podpor představuje omezení datum 1. dubna. Čili akce realizované před tímto datem nebudou finančně podpořeny. Dotace budou propláceny zpětně v dohodnuté výši. Výše celkové podpory je potom pro jednoho vlatníka limitována maximální výší 30 milionů korun.